8*2500 hydraulic shearing machine for sheet metal cut